ZS24-500

ZS satellitstation
ZS är framtagen som en slutstation i nätet. Station har hög personsäkerhet samt en god driftekonomi.

ZS 12/24-500 EBR: S5
Satellitstation enligt IEC 66771-202 samt EBR KJ 59:08 för 12 och 24kV elnät med plats för max 500kVA transformator. Stationen saknar högspänningsställverk. Den är ansluten till en moderstation eller luftledning där avsäkring sker.

Stationen målas i valfri kulör med sten inblandad eller slät vattenbaserad färg. Stationen kan fås med taklutningarna 5 och 20 grader amt med väggutformningarna slät, plåtpanel eller träpanel. Stationen kan utrustas med TN-S, 5-ledarsystem, ström och spänningsmätning, vägguttag, vägbelysningscentraler mm. allt efter kundens önskemål. Montage av transformator i fabrik max 315kVA.

Utrustningsalternativ lågspänning:
  • Kabeldon skensystem.
  • CEWE skensystem.
  • ABB Fastline.
  • Jean Muller.
  • Debiterings mätning.
  • Belysning.
  • Reservkraftsinmatning.