ZN22-SS2 12/24kV

ZN22-SS2
EBR-beteckning SS2
Seriesatellitstation för max 200kVA transformator som funnits i vårt sortiment sedan 2014. 

Stationen finns i utförande för 12 och 24kV. 
Utrustningsalternativ
Hus
-Plåtpanel
-Träpanel
-Sandinblandad eller slät färg av valfri kulör
-Skilda färger på fundament, väggar och tak.
-Filter för ventilation

Högspänning
-Stumkoppling med antingen lask, rörlask eller frånskiljare till transformatorn.
Går att få med frånskiljare OWIII

Lågspänning
-ABB kabeldon normal skenlängd 900mm max 1000 ampere. Anpassad för de nya SLDL apparaterna
-ABB CEWE   Normal skenlängd 900  max 630 ampere 

 Övriga Tillval
-Säkringstång
-Stationsmätning
-Debiteringsmätning
-Mätvärdesinsamling
-Jordfelsindikering
-Stockholmslås
-Skyltning
-Belysning
-Ändavslut