ZN22-24/3-315

Nätstation i plåt  för luftisolerade apparater och max 315kVA. 
Stationen manövereras från ett separat manöverfack i anslutning till lågspänningsfacket för samtliga högspänningsfack. Detta ger högsta personsäkerhet då manövern sker så långt bort från apparaten som möjligt.

Utrustningsalternativ
Hus
-Sadeltak 5 grader
-Sadeltak 20 grader
-Plåtpanel
-Träpanel
-Sandinblandad eller slät färg av valfri kulör
-Skilda färger på fundament, väggar och tak.
-Separat IT fack
-Filter för ventilation
Högspänning
- Lastfrånskiljare och säkringslastfrånskiljare av typ NAL/NALF 12kV med jordkopplare eller kulbultsjordning
- Lastfrånskiljare och säkringslastfrånskiljare av typ LDTM FE/SEA 12kV med jordningskopplare eller kulbultsjordning
-Stumkoppling med antingen lask eller rörlask

För samtliga fack kan motormanöver installeras för lastfrånskiljare samt jordkopplare

Lågspänning
-ABB kabeldon normal skenlängd 900mm max 1000 ampere. Anpassad för de nya SLDL apparaterna
-ABB CEWE   Normal skenlängd 900  max 630 ampere 
- Goda utrymmen för mät och kontrollutrustning