Nätstationer 500-2000 kVA


Nätstationer från 500 kVA EBR N8, N12 och större

Vår ZT19 serie har levererats från Norrmontage sedan 80-talet med kontinuerliga små förbättringar. Det finns tusentals stationer ute i drift runt om i landet. ZT19 är den nätstation på marknaden som har mest utrymme för montören samt en personsäker lösning för manövrering. Serien finns i många olika konfigurationer upp till 36 kV och 10 mellanspänningsfack. Stationen kan fås med ett inomhusbetjänat manöverutrymme för styrelektronik.

Stationstypen ZT19 kan levereras med Max 2x1600kVA eller 1x2000 kVA transformator. ZT19 är utrustad med forcerad kylning fr.o.m. 1250kVA.

Varukorg