12kV

 


Satellitstationer och Seriesatellitstationer EBR S2, S5, S8 och SS2

Sortimentet av satellitstationer och seriesatellit stationer innehåller typerna ZS, ZS18 och ZN22. 

ZS är satellitstationer för max 200kVA resp max 500kVA där det ej finns något högspänningsställverk utan transformatorn säkras i stolpe eller i matande station. ZS18 kan fås upp till 2MVA eller 2x1600kVA transformatorer.

ZN22 är vår mest moderna familj där våra seriesatellitstationer ingår. Dessa kan bestyckas upp till och med 200kVA. Högspänningsfacken kan fås med demonterbara skruvlaskar eller rörlaskar i linjefacken, samt säkringshållare, alternativt frånskiljare för trafofacket.