Kopplingsstationer

Kopplingsstation
Denna stationstyp används för fördelning av högspänningslinjer. Är därför endast bestyckad med HSP-ställverk samt eventuell övervakning. Stationen finns i storlekarna 2-10 HSP-fack och kan utrustas med separat utrymme för fjärrstyrningsutrustning. Den kan också användas som brytarstation och utrustas med kommunicerande riktade skydd samt effektbrytare som begränsar ett uppkommit fel till ett förutbestämt område. stationen är självförsörjande vad gäller kraft för egen funktion.

Varukorg